Nagrania 2022-4

„PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI

 

 

 

2022-08-25 BOBROWIEC U PANA JANA KĘPY.

Gara solista instrumentalista Jan Kępa z Bobrowca na skrzypcach – region rawski.

Grają: Jan Kępa (z Bobrowca) – skrzypce, Władysław Chaber (z Bobrowca) – basy trzystrunowe (basy wykonane w 2015 roku przez pana Piotra Sikorę z Kuźnicy – radomskie, ludowego lutnika).

Więcej nagrań na moim kanale YouTube/Zdzisław Socha

https://www.youtube.com/@zywatradycja/videos

 

2022-08-26 SIERZCHOWY „SOCHOWA ZAGRODA” U ZDZISŁAWA SOCHY.

Grają: Stefan Grzegorzewski z Niemirowic – skrzypce, Grzegorz Tomaszewski z Luboczy – akordeon Soprani oraz Kazimierz Rosiak z Sierzchów – baraban ze stalką i talerzem. Kapela Grzegorza Tomaszewskiego z Luboczy.

Więcej nagrań na moim kanale YouTube/Zdzisław Socha

https://www.youtube.com/@zywatradycja/videos

 

2022-09-03 FELIKSÓW U PANI ZOFII BATOR.

Śpiewają siostry Galitówny: Zofia Bator (z Feliksowa), Stanisława Królak (z Bylin Starych) i Aniela Galińska (z Łochowa). Przygrywa Andrzej Galita (z Woli Błędowej) – akordeon Horh. Rodzina Galitów z Łochowa – region rawski.

Grają: Andrzej Galita (z Woli Błędowej) – akordeon Horh oraz Zofia Bator (z Feliksowa) – baraban ze stalką i talerzem. Kapela Rodzinna Galitów z Łochowa.

Więcej nagrań na moim kanale YouTube/Zdzisław Socha

https://www.youtube.com/@zywatradycja/videos

 

2022-09-08 SIERZCHOWY „SOCHOWA ZAGRODA” U ZDZISŁAWA SOCHY.

Grają: Danuta Zglińska – skrzypce, Jan Iwańczyk – skrzypce, Leon Ziembiński – akordeon, Andrzej Starus – kontrabas oraz Tadeusz Kwiecień – baraban ze stalką. Śpiewają: Jolanta Paczkowska i Aleksandra Supera. Kapela Ludowa Ziemia Skierniewicka.

Grają: Danuta Zglińska – skrzypce, Jan Iwańczyk – skrzypce, Leon Ziembiński – akordeon, Andrzej Starus – kontrabas oraz Tadeusz Kwiecień – baraban ze stalką. Kapela Ludowa Ziemia Skierniewicka.

Więcej nagrań na moim kanale YouTube/Zdzisław Socha

https://www.youtube.com/@zywatradycja/videos

 

2022-09-18 KOLONIA JASZOWICE U PANA MARIANA WÓJCIKA.

Na harmonijce ustnej gra mistrz, muzykant ludowy Marian Wójcik z Koloni Jaszowice koło Zakrzewa – region radomski.

Więcej nagrań na moim kanale YouTube/Zdzisław Socha

https://www.youtube.com/@zywatradycja/videos

 

2022-10-02 KOCHANÓW WIENIAWSKI U PANI TERESY BIEŃKOWSKIEJ.

Śpiewa Teresa Bieńkowska śpiewaczka ludowa z Kochanowa Wieniawskiego – region radomski.

Więcej nagrań na moim kanale YouTube/Zdzisław Socha

https://www.youtube.com/@zywatradycja/videos

 

2022-10-02 RYKI U PANI ZOFII ROJKIEWICZ.

Śpiewa Zofia Rojkiewicz śpiewaczka ludowa z Rykowa – region radomski.

Więcej nagrań na moim kanale YouTube/Zdzisław Socha

https://www.youtube.com/@zywatradycja/videos

 

2022-10-09 JAGODNO U PANA JANA FOKTA.

Grają: Jan Fokt (z Jagodnego) – harmonia trzyrzędowa polska (W. Mincer Warszawa) oraz Sławomir Lesiak (z Wygnanowa) – baraban z talerzem.

Grają: Jan Fokt (z Jagodnego) – harmonia trzyrzędowa polska (S. Lipiński Radom) oraz Sławomir Lesiak (z Wygnanowa) – baraban z talerzem.

Więcej nagrań na moim kanale YouTube/Zdzisław Socha

https://www.youtube.com/@zywatradycja/videos

 

2022-12-04 KUŹNICA U PANA PIOTRA SIKORY.

Gra instrumentalista muzykant skrzypek i lutnik ludowy Piotr Sikora z Kuźnicy koło Przysuchy.

Więcej nagrań na moim kanale YouTube/Zdzisław Socha

https://www.youtube.com/@zywatradycja/videos

 

2022-12-04 PRZYSTAŁOWICE MAŁE U PANA JANA KMITY.

Gra instrumentalista muzykant skrzypek ludowy Jan Kmita z Przystałowic Małych.

Więcej nagrań na moim kanale YouTube/Zdzisław Socha

https://www.youtube.com/@zywatradycja/videos

 

2022-12-18 DĘBOWA GÓRA.

Gra i śpiewa Kapela Ludowa Ziemia Skierniewicka w składzie: Danuta Zglińska – skrzypce, Monika Pejska – skrzypce, Weronika Pietrzak – skrzypce, Leon Ziembiński – akordeon oraz Tadeusz Kwiecień – baraban ze stalką, śpiewają: Emilia Galas i Julia Kowara.

Na skrzypcach grają: Danuta Zglińska, Monika Pejska i Weronika Pietrzak.

Gra i śpiewa Kapela Ludowa Ziemia Skierniewicka w składzie: Danuta Zglińska – skrzypce, Monika Pejska – skrzypce, Weronika Pietrzak – skrzypce, Leon Ziembiński – akordeon oraz Tdeusz Kwiecień – baraban ze stalką, śpiewa Julia Kowara.

Grają: Danuta Zglińska – skrzypce, Monika Pejska – skrzypce, Leon Ziembiński – akordeon oraz Tadeusz Kwiecień – baraban ze stalką. Kapela Ludowa Lolka ze Skierniewic.

Grają: Danuta Zglińska – skrzypce, Leon Ziembiński – akordeon oraz Tadeusz Kwiecień – baraban ze stalką. Kapela Ludowa Lolka ze Skierniewic.

Więcej nagrań na moim kanale YouTube/Zdzisław Socha

https://www.youtube.com/@zywatradycja/videos

 

MUZEALNE ZBIORY
LUDOWE
NAGRANIA
STARE
ZDJĘCIA
CIEKAWE MIEJSCA
W OKOLICY
MUZEUM