Kapliczki – 4

„PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI

 

 

 

PAROLICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi, na początku wsi.

 

PAULINÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Czerniewic do Żelechlinka, na skrzyżowaniu, w środku lasu. Fundacja –  rodzina Szymańskich, kapliczka wzniesiona po pierwszej wojnie światowej.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Czerniewic do Żelechlinka, na skarpie. Fundator – z inicjatywy Karola Wojtkiewicza, z funduszy myśliwskich 1931 rok.

 

PETRYNÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Boguszyc do Żelechlinka, na końcu wsi.

 

PODKONICE DUŻE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Podkonic do Boguszyc, skrzyżowanie główne, w pobliżu Szkoły Podstawowej. Fundator – mieszkaniec wsi Podkonice Duże. Powstała na miejscu starej kapliczki, którą zbudowano po I wojnie światowej. 

 

PODKOŃSKA WOLA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Podkonic Dużych do Boguszyc, przy skrzyżowaniu z drogą do Podkonic Małych.

 

PODLAS – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Leopoldowa, naprzeciwko leśniczówki, na skrzyżowaniu drogi do 4 dębów.

 

PODSKARBICE KRÓLEWSKIE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Pukinina do Regnowa, na skrzyżowaniu z drogą do wsi, z datą 1983 rok.

 

PRUSY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Głuhowa do Michowic, we wsi od strony Głuchowa.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Głuchowa do Michowic, na skrzyżowaniu z drogą polną, z datą 04.06.1908 rok.

Kapliczka nr3 – po prawej stronie drogi, Prusy Wieś. Fundator – Franciszek Gołębiewski gospodarz z Prus 1909 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Głuchowa do Michowic, przed wsią.

Krzyż nr1 – po lewej stronie z Głuchowa do Michowic, na skrzyżowaniu z drogą na Prusy Wieś, przy przystanku.

 

RADWANKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – droga do Feliksowa na wprost, skrzyżowanie z drogą na Wolicę z datą 23.03.1967 rok.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Boguszyc do Żelechlinka, na skrzyżowaniu z drogą do Feliksowa.

 

ROSOCHA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Nowego Miasta do Sadkowic, skrzyżowanie główne z datą 1956 rok i 2012 rok.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Nowego Miasta do Sadkowic, na początku wsi z datą 1896  rok.

 

ROSZKOWA WOLA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rzeczycy do Nowego Miasta.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Rzeczycy do Nowego Miasta, w ogrodzeniu, przy skrzyżowaniu z drogą do Jeziorca, z dwoma datami 1927 rok i 1999 rok.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi z Roszkowej Woli do Jeziorca, w ogrodzeniu.

Kapliczka nr4 – po lewej stronie drogi do Nowego Miasta, pod koniec wsi z datą 1928 rok.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Roszkowej Woli do Gustawowa, na skrzyżowaniu drogi nad lasem do Jeziorca.

Krzyż nr2 – po prawej stronie drogi z Roszkowej Woli do Gustawowa, na skrzyżowaniu drogi nad lasem do wysypiska.

Krzyż nr3 – po lewej stronie drogi z Rzeczycy do Nowego Miasta, na początku wsi z datą 2003 rok.

 

RYLSK DUŻY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rylska Dużego do Białej Rawskiej.

 

RZECZYCA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi z Sadykierza do Inowłodza, na początku wsi, skrzyżowanie Mazowiecka i Nowa.

Kapliczka nr2 –  po prawej stronie drogi z Sadykierza do Inowłodza, przy rzeczce, skrzyżowanie Mazowiecka i Zielona. Kapliczka ze starą figurką św. Jana Nepomucena, stoi na miejscu starej.

Kapliczka nr3 –  w dawnym parku dworskim, z datą 19.06.1912 rok.

Kapliczka nr4 –  po lewej stronie drogi z Sadykierza do Inowłodza, skrzyżowanie ulic Tomaszowska i Hubala.

Kapliczka nr5 – po lewej stronie drogi z Bobrowca do Rzeczycy,  na skrzyżowaniu ulic Długa i Łąkowa.

Kapliczka nr6 – po lewej stronie drogi z Bobrowca do Rzeczycy,  na skrzyżowaniu ulic Długa i Piaskowa.

Krzyż nr1 –   po prawej stronie drogi z Rzeczycy do Nowego Miasta, na skrzyżowaniu do Łęga                                                                 

Krzyż nr2 – na cmentarzu.

Krzyż nr3 – po lewej stronie drogi z Bobrowca do Rzeczycy, na skrzyżowaniu Nowa i Długa.

Krzyż nr4 – po lewej stronie drogi, na końcu ulicy Nowej.

 

SACIN – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Sadkowic, na skrzyżowaniu do Sacina, z datą 1904 rok i 2013 rok.

 

SADYKIERZ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Sadykierza do Brzozowa, na placu dawnej szkoły. Wybudowana po rozebraniu starej ze skrzyżowania głónego.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Inowłodza, przy tartaku, na końcu wsi.

 

SANOGOSZCZ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Sierzchów do Cielądza, skrzyżowanie główne, z datą 2018 rok.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Sanogoszczy do trasy opoczyńskiej przez las, za dawną szkołą.

Krzyż nr2 – po prawej stronie drogi z Sierzchów do Cielądza, na końcu wsi.

 

PODKANNA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Wrzosu do Domaniowa, na skrzyżowaniu z polną drogą do Jagodnego, na początku wsi, w lesie. Fundator – Tomasz Fok 1887 rok. (Nr.1)

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Wrzosu do Domaniowa, w ogrodzeniu. Fundator – włościanie wsi Podkanny 1893 rok.

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Wrzosu do Domaniowa, z datą 1955 rok. (Nr.16)

 

PRZYBYSZEW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Nowego Miasta do Przybyszewa, na skrzyżowaniu z polną drogą. Fundator – Piotr i Helena Stolarscy 1938 rok. (nr. 43)

 

PRZYŁĘK DUŻY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Jeżowa do Kołacinka, na skrzyżowaniu z polną drogą, mała na drzewie.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Jeżowa do Kołacinka, za przejazdem kolejowym, z datą 1911 rok. (nr. 91)

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi z Jeżowa do Kołacinka, na skarpie, poza wsią, w polu.

 

RADZICE DUŻE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Radzic Dużych do Bielowic, w ogrodzeniu.

 

RADZICE MAŁE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Dęby Opoczyńskiej do Radzic Małych. Fundator – F.R. Kacprzak 1951 rok.

 

RDZÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Potworowa do Wiru, na skrzyżowaniu do Rdzowa, z datą 1988 rok.

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Rdzowa do Rdzuchowa, na zakręcie, z datą 1847 rok.

 

RDZUCHÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Rdzuchowa do Przystałowic Małych. Fundator – Kazimierz i Katarzyna Witczakowie 1905 rok.

 

RDZUCHÓW KOLONIA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Rdzuchowa do Przystałowic Małych, w lesie, na początku wsi. Fundator – mieszkańcy wsi Rdzuchów Kolonia 1955 rok.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rdzuchowa do Przystałowic Małych, w ogrodzeniu, na skrzyżowaniu, z datą 1943 rok.

 

ROKSZYCE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Regnowa do Białej Rawskiej, z datą 1921 rok.

 

ROSSOCHA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – w parku pałacowym, przy stawie.

Kapliczka nr2 – w parku pałacowym, przy ogrodzeniu.

 

SADY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rdzuchowa do Przystałowic Małych, na skrzyżowaniu. Fundator – Ferdynand Grabkowski 1850 rok.

 

SAŃBÓRZ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Sańborza do Rudek, na skrzyżowaniu, wśród pól, przy lesie.

 

 

 

 

 

 

MUZEALNE ZBIORY
LUDOWE
NAGRANIA
STARE
ZDJĘCIA
CIEKAWE MIEJSCA
W OKOLICY
MUZEUM