Kapliczki – 4

„PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI

 

 

 

PAROLICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi na początku wsi.

 

PAULINÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – 

 

PODKONICE DUŻE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 –  skrzyżowanie główne.

 

PODKOŃSKA WOLA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi przy skrzyżowaniu do Podkonic Małych.

 

PODSKARBICE KRÓLEWSKIE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi do Regnowa, na skrzyżowaniu do wsi, z datą 1983 rok.

 

PRUSY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi do Michowic, we wsi od strony Głuchowa.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi do Michowic, na skrzyżowaniu z drogą polną, z datą 04.06.1908 rok.

Kapliczka nr3 – po prawej stronie drogi, Prusy Wieś, z datą 1909 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi do Michowic, przed wsią.

Krzyż nr1 – po lewej stronie do Michowic, na skrzyżowaniu z drogą na Prusy Wieś, przy przystanku.

 

RADWANKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – droga do Feliksowa na wprost, skrzyżowanie z drogą na Wolicę z datą 23.03.1967 rok.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi na skrzyżowaniu z drogą do Feliksowa.

 

ROSOCHA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi do Sadkowic, skrzyżowanie główne z datą 1956 rok i 2012 rok.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi do Sadkowic, na początku wsi z datą 1896  rok.

 

ROSZKOWA WOLA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Nowego Miasta.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi do Nowego Miasta, przy skrzyżowaniu z drogą do Jeziorca z dwoma datami 1927 rok i 1999 rok.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi asfaltowej do Jeziorca.

Kapliczka nr4 – po lewej stronie drogi do Nowego Miasta, pod koniec wsi z datą 1928 rok.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi do Gustawowa, na skrzyżowaniu drogi nad lasem do Jeziorca.

Krzyż nr2 – po prawej stronie drogi do Gustawowa, na skrzyżowaniu drogi nad lasem do wysypiska.

Krzyż nr3 – po lewej stronie drogi do Nowego Miasta, na początku wsi z datą 2003 rok.

 

RZECZYCA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi na początku wsi, skrzyżowanie Mazowiecka i Nowa.

Kapliczka nr2 –  po prawej stronie drogi przy rzeczce, skrzyżowanie Mazowiecka i Zielona.

Kapliczka nr3 –  w parku z datą 19.06.1912 rok.

Kapliczka nr4 –  po lewej stronie drogi, skrzyżowanie droga 726 i Hubala.

Kapliczka nr5 –  na skrzyżowaniu Łąkowa i Długa.

Krzyż nr1 –   po prawej stronie drogi do Nowego Miasta, na skrzyżowaniu do Łęga                                                                                                                                    

Krzyż nr2 – na cmentarzu.

Krzyż nr3 – po lewej stronie drogi, na skrzyżowaniu Nowa i Długa.

Krzyż nr4 – po lewej stronie drogi, na końcu ulicy Nowej.

 

SACIN – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi do Sadkowic, na skrzyżowaniu do Sacina, z datą 1904 rok i 2013 rok.

 

SADYKIERZ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – skrzyżowanie główne, na placu dawnej szkoły.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi opoczyńskiej, przy tartaku.

 

SANOGOSZCZ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi, skrzyżowanie główne.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi, za dawną szkołą.

Krzyż nr2 – po prawej stronie drogi w kierunku Cielądza, na końcu wsi.

 

 

 

MUZEALNE ZBIORY
LUDOWE
NAGRANIA
STARE
ZDJĘCIA
CIEKAWE MIEJSCA
W OKOLICY
WYPRZEDAŻ
KOLEKCJONERSKA