Kapliczki – 6

„PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI

 

 

 

WALE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi pośrodku wsi z datą 1950 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi za wsią przy stawie z datą 05.2009 rok.

 

WAŁOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi skrzyżowanie główne z datą 1984 rok.

 

WIECHNOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi Bartoszówki, na skrzyżowaniu z drogą do Sierzchów.

Krzyż nr2 – po prawej stronie drogi z Bartoszówki,  pośrodku wsi.

Krzyż nr3 – po lewej stronie drogi z Bartoszówki,  na skrzyżowaniu z drogą opoczyńską.

 

WIELKA WOLA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Czerniewic, na skrzyżowaniu z polną drogą przed pałacem, wybudowana po 1847 roku.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Czerniewic, na skrzyżowaniu za pałacem.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi do Gaju, w płocie posesji, z datą 1935 rok.

 

WYLEZINEK – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Wylezinka, na skrzyżowaniu do Grabic.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi, na skrzyżowaniu w środku wsi, z datą 1929 rok.

Kapliczka nr3 – w płocie posesji Musików.

 

WYSOKIENICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi na początku wsi w ogrodzeniu z datą 1902 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z datą 19.05.1912 rok.

Kapliczka nr3 – po prawej stronie drogi, na skrzyżowaniu z drogą do Skoczykłód.

Kapliczka nr4 – po lewej stronie drogi, na skrzyżowaniu za kościołem z dwoma datami 1854 rok i 1904 rok.

Kapliczka nr5 – po prawej stronie drogi do Jasienia z datą 15.07.2004 rok.

Kapliczka nr6 – po prawej stronie drogi do Głuchowa z datą 1910 rok.

Kapliczka nr7 – po prawej stronie wsi w polach, po lewej stronie drogi polnej.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi.

Krzyż nr2 – na placu kościelnym.

Krzyż nr3 – na cmentarzu nowym.

Krzyż nr4 – na cmentarzu starym z datą 1976 rok.

Krzyż nr5 – po prawej stronie drogi do Głuchowa.

 

ZAWADY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – na skrzyżowaniu.  

 

ZŁOTA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Łodzi, przed wsią z datą 1947 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi do Wysokienic.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi do Wysokienic z datą 06.11.1926 rok.

Kapliczka nr4 – po lewej stronie drogi do Łodzi na początku wsi.

Kapliczka nr5 – po lewej stronie drogi do Łodzi, w ogrodzeniu.

Kapliczka nr6 – po lewej stronie drogi do Łodzi, mała kapliczka na drzewie, przy sklepie.

Kapliczka nr7 – po lewej stronie drogi do Łodzi, mała kapliczka w ogrodzeniu na metalowej rurce.

Kapliczka nr8 – po prawej stronie drogi do Łodzi, mała kapliczka z ogrodzeniem drewnianym,

Kapliczka nr9 – po lewej stronie drogi do Łodzi, na końcu wsi, na skrzyżowaniu z datą 1937 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi do Łodzi, na skrzyżowaniu z drogą do Wysokienic.

Krzyż nr2 – po lewej stronie drogi do Łodzi, na skrzyżowaniu przy budynku OSP.

Krzyż nr3 – po lewej stronie drogi do Łodzi, na skrzyżowaniu z polną drogą.

Krzyż nr4 – po lewej stronie drogi do Łodzi, na skrzyżowaniu z polną drogą do pomnika, na końcu wsi.

 

ŻĄDŁOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi do Inowłodza, na skrzyżowaniu z polną drogą, z datą 1938 rok.

 

 

 

MUZEALNE ZBIORY
LUDOWE
NAGRANIA
STARE
ZDJĘCIA
CIEKAWE MIEJSCA
W OKOLICY
WYPRZEDAŻ
KOLEKCJONERSKA