Kapliczki – 6

„PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI

 

 

 

WALE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Wale do Chociwka, pośrodku wsi. Fundator – wybudowana z inicjatywy Feliksa Leszczyńskiego – leśniczego z Walów 1950 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Wale do Krzemienicy, za wsią, przy stawie. Fundator – mieszkańcy wsi Wale 05.2009 rok.

Krzyż nr2 – po lewej stronie drogi za stawami, na skrzyżowaniu polnych dróg, przy ogromnym drzewie, niedaleko znajduje się leśniczówka. Fundator – mieszkańcy wsi Wale 1952 rok, a przeniesiony w to miejsce 2009 roku.

 

WAŁOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Wilkowic, skrzyżowanie główne, z datą 1984 rok.

 

WIECHNOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Bartoszówki do Kanic, na skrzyżowaniu z drogą do Sierzchów.

Krzyż nr2 – po prawej stronie drogi z Bartoszówki do Kanic,  pośrodku wsi.

Krzyż nr3 – po lewej stronie drogi z Bartoszówki do Kanic,  na skrzyżowaniu z drogą do Rzeczycy, na końcu wsi.

 

WIELKA WOLA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Czerniewic do Wielkiej Woli, na skrzyżowaniu z polną drogą przed pałacem, wybudowana po 1847 roku. Kapliczka z figurą św. Rocha.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Czerniewic do Wielkiej Woli, na skrzyżowaniu głównym za pałacem. Fundator – rodzina Wilskich, wybudowana na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi z Wielkiej Woli do Gaju, w płocie posesji. Fundator – mieszkańcy wsi Wielka Wola 1935 rok. Kapliczka wybudowana na miejscu starszej, która uległa zniszczeniu.

 

WIR – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Potworowa do Wiru, na skrzyżowaniu. Fundator – mieszkańcy wsi Wirówka, wykonał S. Hyb w Szydłowie.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Potworowa do Wiru, na zakręcie, na skrzyżowaniu z polną drogą.

 

WOLA WRZESZCZOWA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi do Radomia, na skrzyżowaniu. Fundator – Filip Kowalczyk 1904 rok.

 

WÓLKA JAGIELCZYŃSKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do trasy, na skrzyżowaniu. Postawiona po remoncie drogi ekspresowej, zamiast starej. Fundator – mieszkańcy wsi Wólka Jagielczyńska.

 

WÓLKA LESIEWSKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Białej Rawskiej, na skrzyżowaniu. Fundatorzy – mieszkańcy wsi Lesiew 1937 rok.

 

WÓLKA LIGĘZOWSKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi do Klwowa, w lesie przed wsią.

 

WÓLKA MAGIEROWA– KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Odrzywołu, na skrzyżowaniu z leśną drogą, z datą 1994 rok.

 

WYGNANÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi do Wygnanowa, w lesie przed wsią. Fundator – Marianna i Jan Sobole 1945 rok.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi, na skrzyżowaniu w środku wsi. Fundator – mieszkańcy wsi Wygnanów 1950 rok.

 

WYLEZINEK – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Gortatowic do Wylezinka, na skrzyżowaniu do Grabic, mała kapliczka.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Gortatowic do Wylezinka, na skrzyżowaniu w środku wsi, z datą 1929 rok.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi z Kuczyzny do Stolnik, w płocie posesji Musików.

 

WYSOKIENICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi ze Złotej do Jasienia, na początku wsi, w ogrodzeniu, z datą 1902 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi ze Złotej do Jasienia, z datą 19.05.1912 rok.

Kapliczka nr3 – po prawej stronie drogi ze Złotej do Jasienia, na skrzyżowaniu z drogą do Skoczykłód.

Kapliczka nr4 – po lewej stronie drogi, na skrzyżowaniu z polną drogą, za kościołem, z dwoma datami 1854 rok i 1904 rok.

Kapliczka nr5 – po prawej stronie drogi ze Złotej do Jasienia. Fundator – Feliks Dudek 15.07.2004 rok.

Kapliczka nr6 – po prawej stronie drogi z Wysokienic do Głuchowa, z datą 1910 rok.

Kapliczka nr7 – po prawej stronie wsi w polach, po lewej stronie drogi polnej.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi ze Złotej do Jasienia.

Krzyż nr2 – na placu kościelnym.

Krzyż nr3 – na cmentarzu nowym.

Krzyż nr4 – na cmentarzu starym, z datą 1976 rok.

Krzyż nr5 – po prawej stronie drogi z Wysokienic do Głuchowa.

 

WYSOKIN – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Odrzywołu, w lesie, z datą 1993 rok.

Kapliczka nr – po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Odrzywołu, na końcu lasu, na skrzyżowaniu z polną drogą, z datą 2004 rok.

Kapliczka nr3 – po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Odrzywołu, na skrzyżowaniu, na skarpie, z datą 1937 rok. Kapliczka z drewnianym krzyżem obok.

 

ZAKOŚCIELE k. DRZEWICY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Drzewicy, na skrzyżowaniu. Fundator – mieszkańcy wsi Zakościele 1951 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi do Drzewicy, na skrzyżowaniu. Fundator – mieszkańcy wsi Zakościele 2002 rok.                 

                                                                                                                              

ZAWADY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rzeczycy do Zawad, na skrzyżowaniu.

                                                                                                                    

ZŁOTA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Łodzi, przed wsią. Fundator – Stanisław Brocki 1947 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi ze Złotej do Wysokienic.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi ze Złotej do Wysokienic, z datą 06.11.1926 rok.

Kapliczka nr4 – po lewej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Łodzi, na początku wsi.

Kapliczka nr5 – po lewej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Łodzi, w ogrodzeniu.

Kapliczka nr6 – po lewej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Łodzi, mała kapliczka na drzewie, przy sklepie.

Kapliczka nr7 – po lewej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Łodzi, mała kapliczka w ogrodzeniu na metalowej rurce.

Kapliczka nr8 – po prawej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Łodzi, mała kapliczka z ogrodzeniem drewnianym,

Kapliczka nr9 – po lewej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Łodzi, na końcu wsi, na skrzyżowaniu, z datą 1937 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Łodzi, na skrzyżowaniu z drogą do Wysokienic.

Krzyż nr2 – po lewej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Łodzi, na skrzyżowaniu przy budynku OSP.

Krzyż nr3 – po lewej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Łodzi, na skrzyżowaniu z polną drogą.

Krzyż nr4 – po lewej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Łodzi, na skrzyżowaniu z polną drogą do pomnika, na końcu wsi.

 

ŻARDKI – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Drzewicy, na skrzyżowaniu. Fundator – Józefa i Jan Białkowie 1912 rok.

 

ŻĄDŁOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Rzeczycy do Inowłodza, na skrzyżowaniu z polną drogą, z datą 1938 rok.

 

ŻDŻARY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Nowego Miasta, przed skrzyżowaniem, na wzgórzu, z datą 1795 rok.

 

ŻELECHLIN – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Żelechlinka do Budziszewic, na skrzyżowaniu z drogą do Modrzewka.

 

TRUBINA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Radzic Dużych do Bielowic, na skrzyżowaniu. Fundator – małżonkowie Jadwiga i Tomasz Jura 1908 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Radzic Dużych do Bielowic, pod lasem, poza wsią, z datą 1909 rok.

 

ULÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Jabłonnej, na skrzyżowaniu. Fundator – Jan i Aniela 1904 rok.  (Nr. 53)

 

WALISKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Jabłonnej, na skrzyżowaniu, przy lesie. (Nr. 6)

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Nowego Miasta do Jabłonnej, na placu kościelnym. (Nr. 6)

 

WIADERNO – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Tomaszowa Mazowieckiego do Wiaderna.

 

WILKOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Wilkowic, z datą 1908 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi, za pałacem, pod koniec wsi, mała kapliczka na drzewie. (Nr. 85)

Kapliczka nr3 – po prawej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Wysokienic, z datą 2006 rok.

Kapliczka nr4 – po prawej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Wysokienic, na skrzyżowaniu z polną drogą, z datą 1949 rok.

Kapliczka nr5 – po lewej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Wysokienic,

 

WOLA POBIEDZIŃSKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Przybyszewa, z datą 1926 rok. (Nr. 1)

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Przybyszewa, z datą 1934 rok. (Nr. 17)

 

WOLA ZAŁĘŻNA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Bukowca Opoczyńskiego do Bielowic, na skrzyżowaniu dróg Wola Załężna-Zameczek-Międzybór. Fundator – Feliks Drużbacki. Na kapliczce kiedyś widniał napis o fundatorze i dacie, ale został usunięty.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Bukowca Opoczyńskiego do Bielowic, na skrzyżowaniu dróg Wola Załężna-Zameczek-Międzybór, przy kapliczce. Fundator – Marianna i Edward Kośka 2005 rok.

 

WRZESZCZÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Klwowa do Przytyka, na początku wsi, na skrzyżowaniu z polną drogą. Fundator – małżonkowie Józefa i Filip 1922 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Wrzeszczowa do Czarnocina, na skrzyżowaniu. Fundator – Franciszek i Maryjanna Nurek 1920 rok. (Nr. 30)

Kapliczka nr3 – po prawej stronie drogi z Klwowa do Przytyka. Fundator – parafianie Wrzeszczowa 1904 rok. (Nr. 81A)

 

WRZOS – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Wiru do Przytyka, przed wsią. Fundator – mieszkańcy Kolonii Wrzos 1902 rok.

 

WYGNANÓW K. OPOCZNA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Międzyborza do Drzewicy, przed wsią. Fundator – mieszkańcy wsi Wygnanów 1942 rok. Krzyż obok kapliczki.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Międzyborza do Drzewicy,

Kapliczka nr3 – po prawej stronie drogi z Międzyborza do Drzewicy,

 

ZAKOŚCIELE K. INOWŁODZ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Inowłodza do Żądłowic, na skrzyżowaniu, z datą 1958 rok. (Nr. 44)

 

ZAMECZEK K. OPOCZNA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Międzyborza do Drzewicy, na skrzyżowaniu drogi do Bielowic. Fundator – Irena i August de Goerst-Drużbaccy 16.06.1880 rok.

 

ŻERDŹ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Klwowa do Przytyka, przed wsią.

 

 

 

 

 

MUZEALNE ZBIORY
LUDOWE
NAGRANIA
STARE
ZDJĘCIA
CIEKAWE MIEJSCA
W OKOLICY
MUZEUM