Teofilów

„PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI „

 

 

SCHRON NR. 1 REGELBAU 701 ( BĘDĄCY GARAŻEM DLA ARMAT) + REGELBAU 58C – RINGSTAND (TOBRUK).

 

 

Schron  typu Regelbau 701 będący garażem dla działa przeciwpancernego lub innego. W ścianach bocznych w pewnej odległości od podłogi znajdowały się zagłębienia, gdzie były montowane drewniane belki które dawały przestrzeń do przechowywania amunicji.

Ringstand 58c – schron strzelecki do ognia okrężnego, zwany potocznie „Tobrukiem”. Na specjalnej szynie posadowiony był karabin maszynowy – typu MG34 lub MG42. Miał możliwość prowadzenia ognia okrężnego – czyli w każdym kierunku.

Jest to połączenie dwóch schronów – biernego i czynnego. Schron Tobruk jest dobudowany do schronu większego dla armat. Schron Tobruk jest wykonany w okrojonym modelu bez pomieszczenia dla załogi. Jest tylko wejście i pomieszczenie dla strzelca. Bardzo dobrze zachowała się szyna metalowa do mocowania karabinu maszynowego.

Schron znajduje się przed miejscowością Teofilów, po prawej stronie drogi z Inowłodza do Spały. W rogu bunkra znajduje się studnia niewiadomego przeznaczenia.

 

SCHRON NR. 2 REGELBAU 668 (DLA DRUŻYNY PIECHOTY).

 

 

Regelbau 668 – schron bierny dla drużyny piechoty, 6-9 żołnierzy. Wyposażenie stanowiły drzwi 434PO1, drzwi 19P7, drzwi 410P9 zamykające wyjście ewakuacyjne, prycze, piec, filtrowentylatory, pancerne osłony anten oraz w nielicznych peryskop.

Schron znajduje się na prywatnej, ogrodzonej posesji. Słabo widoczny, niedostępny.

 

SCHRON NR. 3 REGELBAU 701 ( BĘDĄCY GARAŻEM DLA ARMAT) + REGELBAU 58C – RINGSTAND (TOBRUK).

 

 

Schron  typu Regelbau 701 będący garażem dla działa przeciwpancernego lub innego. W ścianach bocznych w pewnej odległości od podłogi znajdowały się zagłębienia, gdzie były montowane drewniane belki które dawały przestrzeń do przechowywania amunicji.

Ringstand 58c – schron strzelecki do ognia okrężnego, zwany potocznie „Tobrukiem”. Na specjalnej szynie posadowiony był karabin maszynowy – typu MG34 lub MG42. Miał możliwość prowadzenia ognia okrężnego – czyli w każdym kierunku.

Jest to połączenie dwóch schronów – biernego i czynnego. Schron Tobruk jest dobudowany do schronu większego dla armat. Schron Tobruk jest wykonany w okrojonym modelu bez pomieszczenia dla załogi. Jest tylko wejście i pomieszczenie dla strzelca. Dobrze zachowała się szyna metalowa do mocowania karabinu maszynowego. Przed wjazdem do schronu dla armat znajduje się mur zaporowy.

Schron znajduje się w środku lasu. Dostępny, dobrze widoczny.

 

SCHRON NR.4 REGELBAU 58C – RINGSTAND (TOBRUK).

 

 

Ringstand 58c – schron strzelecki do ognia okrężnego, zwany potocznie „Tobrukiem”. Na specjalnej szynie posadowiony był karabin maszynowy – typu MG34 lub MG42. Miał możliwość prowadzenia ognia okrężnego – czyli w każdym kierunku.

Schron znajduje się na prywatnej, ogrodzonej posesji. Słabo widoczny, niedostępny, zasypany ziemią.

 

MUZEALNE ZBIORY
LUDOWE
NAGRANIA
STARE
ZDJĘCIA
CIEKAWE MIEJSCA
W OKOLICY
MUZEUM