Inowłódz – kościół

 

„PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI „

 

 

SCHRON NR.1 REGELBAU 58C – RINGSTAND (TOBRUK).

 

 

Ringstand 58c – schron strzelecki do ognia okrężnego, zwany potocznie „Tobrukiem”. Na specjalnej szynie posadowiony był karabin maszynowy – typu MG34 lub MG42. Miał możliwość prowadzenia ognia okrężnego – czyli w każdym kierunku.

Zachowała się szyna metalowa do mocowania karabinu maszynowego. Schron znajduje się na wzgórzu najbliżej ogrodzenia wokół kościoła św. Idziego. Przez dłuższy czas nie mogłem go zlokalizować. Dziś jest dostępny, dobrze widoczny. Pierwsze zdjęcia tego schronu gdzieś mi zaginęły.

 

SCHRON NR.2 REGELBAU 58C – RINGSTAND (TOBRUK).

 

 

Ringstand 58c – schron strzelecki do ognia okrężnego, zwany potocznie „Tobrukiem”. Na specjalnej szynie posadowiony był karabin maszynowy – typu MG34 lub MG42. Miał możliwość prowadzenia ognia okrężnego – czyli w każdym kierunku.

Zachowała się szyna metalowa do mocowania karabinu maszynowego.

 

SCHRON NR. 3 REGELBAU 701 ( BĘDĄCY GARAŻEM DLA ARMAT).

 

 

Schron  typu Regelbau 701 będący garażem dla działa przeciwpancernego lub innego. W ścianach bocznych w pewnej odległości od podłogi znajdowały się zagłębienia, gdzie były montowane drewniane belki które dawały przestrzeń do przechowywania amunicji.

 

BASEN PRZECIWPOŻAROWY NR.4 ZBIORNIK NA WODĘ.

 

 

Są to dwa zdjęcia archiwalne, gdyż już nie ma tego basenu, został zniszczony w 2017 roku.

 

SCHRON NR. 5 REGELBAU 668 (DLA DRUŻYNY PIECHOTY).

 

 

Regelbau 668 – schron bierny dla drużyny piechoty, 6-9 żołnierzy. Wyposażenie stanowiły drzwi 434PO1, drzwi 19P7, drzwi 410P9 zamykające wyjście ewakuacyjne, prycze, piec, filtrowentylatory, pancerne osłony anten oraz w nielicznych peryskop.

 

SCHRON NR. 6 REGELBAU 701 ( BĘDĄCY GARAŻEM DLA ARMAT).

 

 

Schron  typu Regelbau 701 będący garażem dla działa przeciwpancernego lub innego. W ścianach bocznych w pewnej odległości od podłogi znajdowały się zagłębienia, gdzie były montowane drewniane belki które dawały przestrzeń do przechowywania amunicji.

 

STANOWISKO ARMAT.

 

 

Naprzeciwko kościoła św. Idziego, przy drodze do Rawy Mazowieckiej znajdowały się pozostałości (dość dobrze widoczne w terenie) stanowisk armat p-pancernych. Niestety zostały one zniszczone w 2017 roku.

 

2017 ROK – ZMIANY.

 

 

Wiosną 2017 roku teren wzgórza wokół kościoła św. Idziego został zrekultywowany. Moim subiektywnym zdaniem jest to działanie tylko częściowo pozytywne. Bunkry są bardziej widoczne, ale przy okazji zniszczono kilka rzeczy. Zostały zniszczone okopy i transzeje z I i II wojny światowej; zniszczono zbiornik na wodę – basen przeciwpożarowy oraz  dobrze widoczne stanowiska armat także wykorzystywane w I i II wojnie.

 

MUZEALNE ZBIORY
LUDOWE
NAGRANIA
STARE
ZDJĘCIA
CIEKAWE MIEJSCA
W OKOLICY
MUZEUM