Kapliczki – 2

„PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI

 

 

 

GLINNIK – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 –

 

GORTATOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Grabic, na skrzyżowaniu, w ogrodzeniu.

 

GRABICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Cielądza, przed wsią.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi do Cielądza, w ogrodzeniu.

Kapliczka nr3 – na głównym skrzyżowaniu na wprost.

 

GROTOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi do Nowego Miasta, na skrzyżowaniu do Kawęczyna.

Kapliczka nr2 – w zniszczonym parku, z1607 roku z herbami Ciołek i Rawicz.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi do Brzega, w środku wsi, z datą na kamieniu 1901 rok.

 

GUSTAWÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – 

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi przy skrzyżowaniu do wsi z datą 02.05.2005 rok.

Krzyż nr2 – po lewej stronie drogi z datą 20.05.2004 rok.

 

HUTA WAŁOWSKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi do Wilkowic, przed wsią.

 

JANISŁAWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi, na początku wsi, na skrzyżowaniu.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi do Słupi, przy kościele.

Krzyż nr1 – na placu kościoła.

 

JANKOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi, na początku wsi, naprzeciwko skrzyżowania z polną drogą.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi, na skrzyżowaniu, na końcu wsi.

 

JASIEŃ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Michowic, na skrzyżowaniu, na początku wsi, z datą 10.05.1925 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi do Michowic, z datą 1902 rok.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi do Michowic, z datą 1939 rok i 2006 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi do Michowic, pośrodku wsi.          

                                                                                                                     

JEZIORZEC – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi do Roszkowej Woli, na skrzyżowaniu z drogą do Strzałek, z datą 1994 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi do Roszkowej Woli, przed wiaduktem magistrali kolejowej.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi do Kuczyzny, na skrzyżowaniu z drogą polną.

 

KALEŃ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Sadkowic, na skrzyżowaniu z polną drogą.

Kapliczka nr2 – za bramą po lewej stronie na terenie parku pałacowego, z datą 1919 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi do Sadkowic, na skrzyżowaniu z polną drogą z datą 1999 rok.

 

KALEŃ NOWY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Sadkowic na skrzyżowaniu z drogą do Kalenia z datą 2007 rok.

 

KAWĘCZYN – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi, w środku wsi, na skrzyżowaniu z drogą do Grotowic.

 

KOLONIA GŁUCHÓWEK – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi opoczyńskiej do Rawy.

 

KONOPNICA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi przy gierkówce, tyłem do drogi do Konopnicy.

 

KRZEMIENICA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Lipia, zabytkowa niedawno odnowiona przy stawie.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi do Lipia, zabytkowa niedawno odnowiona poza wsią.

Kapliczka nr3 – po prawej stronie drogi za kościołem w stronę Zubek Dużych.

Kapliczka nr4 –

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi do lasu, na skrzyżowaniu.

 

KSIĘŻA WOLA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka – nr1 po lewej stronie drogi do Boguszyc, pośrodku wsi.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi do Boguszyc.

Kapliczka nr3 –po lewej stronie drogi do Boguszyc, pod koniec wsi.

Krzyż nr1 –po lewej stronie drogi do Boguszyc, pod koniec wsi, z datą 07.05.1979 rok.

 

KUCZYZNA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi, na skrzyżowaniu głównym, przy szkole z datą 1928 rok.

Krzyż nr1 – za wsią po lewej stronie drogi do Bartoszówki, za Pawlakami.

 

 

 

MUZEALNE ZBIORY
LUDOWE
NAGRANIA
STARE
ZDJĘCIA
CIEKAWE MIEJSCA
W OKOLICY
WYPRZEDAŻ
KOLEKCJONERSKA