Kapliczki – 2

„PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI

 

 

 

GLINNIK – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

no images were found

Kapliczka nr1 –

 

GORTATOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Sierzchów do Grabic, w ogrodzeniu. (Nr. 11)

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Sierzchów do Grabic, na skrzyżowaniu, w ogrodzeniu.

 

GRABICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Sierzchów do Cielądza, przed wsią, na skrzyżowaniu z polną drogą.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Sierzchów do Cielądza, w ogrodzeniu.

Kapliczka nr3 – na głównym skrzyżowaniu na wprost, skrzyżowanie dróg Sierzchowy-Cielądz-Stolniki.

 

GROTOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi z Rzeczycy do Nowego Miasta, na skrzyżowaniu do Kawęczyna, datowana na połowę XIX wieku.

Kapliczka nr2 – w zniszczonym parku, w stylu barokowym, z herbami Ciołek i Rawicz. Fundator – Mateusz Grotowski 1607 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Łęga do Brzega, w środku wsi, z datą na kamieniu 1901 rok.

 

GUSTAWÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – 

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Bartoszówki do Jeziorca, przy skrzyżowaniu do wsi, z datą 02.05.2005 rok.

Krzyż nr2 – po lewej stronie drogi z Bartoszówki do Jeziorca, z datą 20.05.2004 rok. Pierwszy krzyż postawiony przez Jana Anteczka 1925 rok.

 

HENRYKÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Olszowca do Spały. Fundator – J. Pająk 1949 rok.

 

HUTA WAŁOWSKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Wilkowic, przed wsią.

 

JANISŁAWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Borysławia do Słupi, na początku wsi, na skrzyżowaniu.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Borysławia do Słupi, naprzeciwko kościoła, w ogrodzeniu.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Borysławia do Słupi, za kościołem. Fundator – księżacy parafii Janisławice 1920 rok.

 

JANKOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Cielądza do Nowego Miasta, na początku wsi, naprzeciwko skrzyżowania z polną drogą.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Cielądza do Nowego Miasta, na skrzyżowaniu, na końcu wsi.

 

JASIEŃ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Wysokienic do Michowic, na skrzyżowaniu, na początku wsi. Fundator – mieszkańcy wsi Jasień 10.05.1925 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Wysokienic do Michowic, z datą 1902 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Wysokienic do Michowic, pośrodku wsi.                                                                                                                               

JEZIORZEC – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Gustawowa do Roszkowej Woli, na skrzyżowaniu z drogą do Strzałek, z datą 1994 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Gustawowa do Roszkowej Woli, przed wiaduktem magistrali kolejowej.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Jeziorca do Kuczyzny, na skrzyżowaniu z drogą polną.

 

KALEŃ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do z Nowego Miasta Sadkowic, na skrzyżowaniu z polną drogą.

Kapliczka nr2 – za bramą po lewej stronie, na terenie parku pałacowego. Fundator – ks. J. Lubomirska 1919 rok. Odnowił C. Adamowicz 2004 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Sadkowic, na skrzyżowaniu z polną drogą, z datą 1999 rok.

 

KALEŃ NOWY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Sadkowic, na skrzyżowaniu z drogą do Kalenia, z datą 2007 rok.

 

KAMIENNA WOLA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Inowłodza do Odrzywołu. Fundator – … 1939 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Inowłodza do Odrzywołu, na końcu wsi, w lesie, z datą 1966 rok.

 

KAWĘCZYN – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Bobrowca do Luboczy, w środku wsi, na skrzyżowaniu z drogą do Grotowic, z datą 1939 rok.

 

KLONOWA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rusinowa do Wiru, na skrzyżowaniu z polną drogą, z datą 1942 rok.

 

KŁONNA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Odrzywołu do Drzewicy, na skrzyżowaniu z drogą do Nieznamierowic, przy przystanku. Fundator – Franciszek i Władysław Czyżewscy 1947 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Odrzywołu do Drzewicy, na skrzyżowaniu, przy lesie.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi z Odrzywołu do Nieznamierowic, na skrzyżowaniu, z datą 1929 rok.

 

KOLONIA DĘBINY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rusinowa do Wiru, na skrzyżowaniu, w lesie. Fundator – mieszkańcy wsi Kolonia Dębiny, wykonał L. Staniszewski z Radomia 1917 rok.

 

KOLONIA GŁUCHÓWEK – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi opoczyńskiej z Chociwia do Rawy Mazowieckiej, z dwoma datami 1917 rok i 2017 rok.

 

KONOPNICA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Konopnicy, tyłem do drogi.

 

KRÓLOWA WOLA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Gliny do Spały, mała na drzewie, na skrzyżowaniu z polną drogą do lasu, na końcu wsi, z datą 2006 rok.

 

KRZEMIENICA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Chociwia do Lipia, przy stawie, zabytkowa, niedawno odnowiona. Fundator – rodzina Lipskich herbu Łada 1635 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Krzemienicy do Zubek Dużych, na skrzyżowaniu z polną drogą, za kościołem. Kapliczka powstała w drugiej połowie XIX wieku.

Kapliczka nr3 –

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi do lasu, na skrzyżowaniu.

 

KSIĘŻA WOLA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka – nr1 po lewej stronie drogi Podkonic do Boguszyc, pośrodku wsi.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Podkonic do Boguszyc.

Kapliczka nr3 –po lewej stronie drogi z Podkonic do Boguszyc, pod koniec wsi.

Krzyż nr1 –po lewej stronie drogi z Podkonic do Boguszyc, pod koniec wsi, z datą 07.05.1979 rok.

 

KUCZYZNA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi, na skrzyżowaniu głównym, przy szkole z datą 1928 rok.

Krzyż nr1 – za wsią po lewej stronie drogi z Kuczyzny do Bartoszówki, za Pawlakami.

 

GOSTOMIA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Przybyszewa, w ogrodzeniu, z datą 1841 rok. (Nr. 14)

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Nowego Miasta do Przybyszewa, na skrzyżowaniu. Fundator – ofiara wsi Gostomia 1933 rok. Dwie kapliczki w jednym ogrodzeniu. (Nr. 57)

Kapliczka nr2 – w parku pałacowym, na wysepce przy stawach.

 

HELENÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Czerniewic do Helenowa, w ogrodzeniu.

 

IDZIKOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Dęby Opoczyńskiej do Radzic Małych, w ogrodzeniu. Fundator – Katarzyna i Stanisław Błaszczyk z Elżbietą Wrzosek 1949 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Sobawiny do Idzikowic, na początku wsi, z datą 26.12.1937 rok.

 

INOWŁÓDZ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rzeczycy do Opoczna, na skrzyżowaniu z drogą do Spały.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Rzeczycy do Opoczna, na dworcu autobusowym.

Kapliczka nr3 – po prawej stronie drogi z Rzeczycy do Opoczna, przy kościele, z datą 1914 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Rzeczycy do Opoczna, przy kościele, z czterema datami 10-12.03.1951 rok i 02-10.04.1960 rok i 8-26.03.1972 rok i 20-22.03.1999 rok.

Krzyż nr2 – na cmentarzu, przy kościele św. Idziego.

 

JADWIGÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Tomaszowa Mazowieckiego do Wiaderna, na skrzyżowaniu dróg, przy lesie.

 

JEŻÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Jeżowa do Kołacinka, na skarpie, w polach. Fundator – F.M. Marjańscy 1912 rok.

 

KOLONIA LIBISZÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rzeczycy do Opoczna, na skarpie, przy lesie, na skrzyżowaniu z drogą do Libiszowa Koloni. Fundator – Paweł Małocha 1907 rok.

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Inowłodza do Libiszowa. Fundator – rodzina Stępniów 1957 rok. (Nr. 6)

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Inowłodza do Libiszowa, w ogrodzeniu. Fundator – małżonkowie Weronika i Mikołaj Nita 1952 rok. (Nr. 2)

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Inowłodza do Libiszowa, przy przystanku. (Nr. 42)

Krzyż nr2 – po lewej stronie drogi z Inowłodza do Libiszowa, na skrzyżowaniu z polną drogą, z datą 2010 rok. (Nr. 11A)

Krzyż nr3 – po lewej stronie drogi z Inowłodza do Libiszowa, na skrzyżowaniu z polną drogą 30.10.1892 rok. (Nr. 11A)

 

KONEWKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Gliny do Spały, szlakówka przez las, na skrzyżowaniu dróg leśnych. Mała kapliczka na drzewie.

 

KRUSZEWIEC – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Inowłodza do Idzikowic, na skrzyżowaniu, naprzeciwko budynku OSP. Fundator – mieszkańcy wsi Kruszewiec 1938 rok. (Nr. 15)

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Inowłodza do Idzikowic, na zakręcie, w ogrodzeniu, przy kaplicy. Fundator – F. Krzysztofik 1907 rok. (Nr. 12)

 

KURZESZYN – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Kurzeszyna do Rossochy, na skarpie, z datą 1863 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Kurzeszyna do Skierniewic, na polu.

 

 

 

 

 

MUZEALNE ZBIORY
LUDOWE
NAGRANIA
STARE
ZDJĘCIA
CIEKAWE MIEJSCA
W OKOLICY
MUZEUM