Kapliczki – 3

„PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI

 

 

 

LEWIN – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –po lewej stronie drogi z Rylska do Lewina, na początku wsi. Fundator F. Kopytowski 1949 rok.

Kapliczka nr2 – na środku głównego skrzyżowania, przy kościele.

 

LIPIE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Chociwia do Lipia, przed wsią, zabytkowa, niedawno odnowiona. Fundator – rodzina Lipskich herbu Łada 1635 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Chociwia do Wólki Jagielczyńskiej, na skrzyżowaniu drogi do Czerniewic. Pierwsza kapliczka powstała w 1959 roku na miejscu drewnianego krzyża.

 

LUBOCZ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi z Rzeczycy do Nowego Miasta, na skrzyżowaniu z drogą do Brzega. Fundator – mieszkańcy wsi Lubocz 1957 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Rzeczycy do Nowego Miasta, przed zabytkowym mostkiem, przy kapliczce krzyż. Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Kawęczyna do Luboczy, na skrzyżowaniu.

 

ŁĘG – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Rzeczycy do Misiakowca, przy stawie pośrodku wsi. Fundator – Marianna i Michał Lipscy 1936 rok.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Rzeczycy do Misiakowca, na górce.

ŁĘGONICE DUŻE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr – po lewej stronie drogi z Rzeczycy do Nowego Miasta, na skrzyżowaniu z drogą do Łęgonic Nowych, z datą 1912 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Rzeczycy do Nowego Miasta, na skrzyżowaniu z polną drogą, przed wsią. Fundator – mieszkańcy wsi Łęgonice  1938 rok. (Nr. 91)

 

ŁĘGONICE MAŁE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – na wzgórzu po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Łęgonic Małych, na skarpie. Fundator – ks. Józef Ryszka 1934 rok.

 

ŁĘGONICE NOWE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Cielądza do Nowego Miasta, na skrzyżowaniu głównym, przy przystanku. Fundator – Franciszek Dembowski 1950 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Cielądza do Nowego Miasta, na skrzyżowaniu z drogą do Józefowa z datą 1929 rok.

Krzyż nr1 – na placu kościelnym, przed kościołem, z datą 2011 rok.

Krzyż nr2 – na placu cmentarza wojskowego z I i II Wojny Światowej.

Krzyż nr3 – po prawej stronie drogi ze Żdżar do Łęgonic Dużych, na skrzyżowaniu.

 

MAŁA WIEŚ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Sierzchów do Małej Wsi, na łąki, za kuźnią, na skarpie.

Krzyż nr2 – po lewej stronie drogi z Sierzchów do Cielądza, na skarpie.

Krzyż nr3 – po prawej stronie drogi, na skrzyżowaniu, na koloni Nowa Mała Wieś, z datą 1979 rok.

 

MAŁA WOLA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Sadykierza do Czerniewic, na skrzyżowaniu do wsi. Kapliczka wybudowana w 1948 roku jako dar młodzieży z Małej Woli.

 

MICHOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Wysokienic do Skierniewic, w ogrodzeniu.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Wysokienic do Skierniewic, należy skręcić pośrodku wsi w prawo w asfaltową drogę, w zniszczonym parku, z datą 1866 rok i 2005 rok.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi z Wysokienic do Skierniewic, na zakręcie pod koniec wsi, z datą 1861 rok i 1986 rok.

Kapliczka nr4 – po lewej stronie drogi z Wysokienic do Skierniewic, na końcu wsi Jasień, przed tablicą końca miejscowości a początkiem Michowic. Fundator – mieszkańcy wsi Michowice 1939 rok. Renowacja Maria i Edward Wójcikowie 2006 rok.

Kapliczka nr5 – po lewej stronie drogi z Wysokienic do Skierniewic, w ogrodzeniu, z datą 1911 rok.

MIĘDZYBÓRZ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Bukowca Opoczyńskiego do Bielowic, na skrzyżowaniu. Fundator – mieszkańcy wsi Międzybórz 1934 rok. (Nr 5)

 

MIŁOCHNIEWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rawy do Łodzi, przed stacją paliwową, z datą 1936 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi, wjeżdżając do wsi od Głuchowa, z datą 1938 rok.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi, pod koniec wsi.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi, na głównym skrzyżowaniu, z datą 2013 rok.                                                                            

Krzyż nr2 – po lewej stronie drogi, jadąc do lasu.

Krzyż nr3 – po lewej stronie drogi, pośrodku wsi.

 

MISIAKOWIEC KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Łęga do Studzianny, na końcu wsi, pod lasem. Fundator – mieszkańcy wsi Misiakowiec 1908 rok.

 

MODRZEWEK – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi przy transformatorze, pośrodku wsi. Fundator – A. P. Satkowsy 1916 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi, przy skrzyżowaniu z polną drogą. Figurka drewniana św. Nepomucena poddana renowacji w 2019 roku. Stara kapliczka rozebrana i na nowo wybudowana o tych samych wymiarach w 2018 roku.

 

MROCZKOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Sierzchów do Bartoszówki, przy budynku OSP.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Sierzchów do Bartoszówki, na początku wsi, na skrzyżowaniu.

Krzyż nr2 – po prawej stronie drogi z Sierzchów do Bartoszówki, w środku wsi, z datą 1929 rok.

Krzyż nr3 – po prawej strony drogi z Sierzchów do Gortatowic, na skarpie.

 

NIEZNAMIEROWICE KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Odrzywołu do Rusinowa, na skrzyżowaniu z polną drogą, przy stawie.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Odrzywołu do Rusinowa, na skrzyżowaniu z polną drogą, poza wsią. Fundator – Józef i Franciszek … 1935 rok.

 

NOWA STRZEMESZNA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi ze Strzemeszny do Kanic, naprzeciwko znaku drogowego, przed wsią. Kapliczka pobudowana w 1946 roku.

 

NOWE BYLINY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Boguszyc do Żelechlinka, na skrzyżowaniu drogi do Nowych Bylin.

 

NOWE MIASTO KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi z Rzeczycy do Mogielnicy, na skrzyżowaniu, niedaleko ronda. Fundator – Anna Elżbieta Stummer 1900 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Odrzywołu, na zakręcie, na skrzyżowaniu ulic Mostowej i Pilicznej, naprzeciw sklepu, z datą 1930 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Rawy Maz. do Nowego Miasta, na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Rawskiej, z dwoma datami 1894 rok i 1983 rok.

 

NOWY GLINNIK  KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi z Olszowca do Spały, na skrzyżowaniu z polną drogą. Fundator – rodzina Muszyńskich w I połowie XIX wieku. Odrestaurowana 2014 roku.

 

ODRZYWÓŁ KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Odrzywołu, na skrzyżowaniu z drogą do …, z datą 1927 rok.

Kapliczka nr2 –  po lewej stronie drogi z Nowego Miasta do Odrzywołu, przy drewnianym budynku, z datą 1937 rok.

Kapliczka nr3 –  po prawej stronie drogi z Odrzywołu do Klwowa, przy targowisku, na skarpie.

Kapliczka nr4 –  po lewej stronie drogi z Odrzywołu do Klwowa,na skrzyżowaniu z polną drogą, w lesie, za Odrzywołem. Fundator – Marianna i Julian Naskowicze 1939 rok.

Kapliczka nr5 –  po lewej stronie drogi z Inowłodza do Odrzywołu, przed miejscowością, przy lesie, z datą 1952 rok.

Kapliczka nr6 –  po lewej stronie drogi z Inowłodza do Odrzywołu, na skrzyżowaniu

Kapliczka nr7 –  po prawej stronie drogi z Inowłodza do Odrzywołu, na skrzyżowaniu. Fundator – Antoni i Stefania Niemirscy 1948 rok.

Kapliczka nr8 –  po prawej stronie drogi z Odrzywołu do Drzewicy, na skarpie, naprzeciwko cmentarza, z datą 1916 rok.

Kapliczka nr8 –  po prawej stronie drogi z Odrzywołu do Drzewicy, przy lesie. Fundator – Józef i Maria Macierzyńscy 1955 rok.

 

OLSZOWA WOLA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi do Sadkowic, skrzyżowanie główne.

 

OSSA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi z Inowłodza do Odrzywołu, przed wsią, na skrzyżowaniu.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Inowłodza do Odrzywołu, na końcu wsi, na skrzyżowaniu, z datą 1955 rok.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi Inowłodza do Odrzywołu,  za wsią. Fundator – Zofia i Wawrzyniec Pekal 1919 rok.

 

OSSOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi z Sanogoszczy do Komorowa, przed wsią, na skrzyżowaniu.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Sanogoszczy do Komorowa, naprzeciwko pałacu z datą 1910 rok, przy kapliczce stoi krzyż.

 

LESIEW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Białej Rawskiej, na skrzyżowaniu z drogą do Lesiewa.

 

LIBISZÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi z Sobawiny do Idzikowic, w ogrodzeniu, na skrzyżowaniu z polną drogą. (Nr. 17)

Kapliczka nr2 –  po prawej stronie drogi z Sobawiny do Idzikowic, na skrzyżowaniu, na zakręcie, przy mostku. (Nr. 4)

 

MAŁOMIERZ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi (tzw. Traktu królewskiego) z Gliny do Inowłodza, leśna droga, na skarpie, z datą 02.03.1864 rok. Postawiona na miejscu cmentarza cholerycznego za nieistniejącą wioską Małomierz. Przy kapliczce znajduje się krzyż.

 

MARIANÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi z Rawy Mazowieckiej do Marianowa przez las. (Nr. 41)

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi, w środku wsi. (Nr. 25)

 

MOKRZEC – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi z Potworowa do Wiru, na skrzyżowaniu. Fundator – małżonkowie Marianna i Walenty Mantorscy, wykonał. J. Staniszewski Radom 1923 rok.

 

OGONOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Opoczna do Żarnowa, w ogrodzeniu, na początku wsi. Fundator – włościanie wsi Ogonowice 1939 rok. (Nr. 3)

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Opoczna do Żarnowa. Fundator – małżonkowie Antoni i Katarzyna Białas 15.10.1917 rok. (Nr. 125)

Kapliczka nr3 – po prawej stronie drogi z Opoczna do Żarnowa, na skrzyżowaniu z polną drogą. Fundator – włościanie z Ogonowic 21.03.1918 rok. (Nr. 184)

Kapliczka nr4 – po lewej stronie drogi z Opoczna do Żarnowa, na skrzyżowaniu z drogą do Sitowej. Fundator – małżonkowie Józef i Maryjanna Wieprzek ze Świnny 1918 rok.

 

OPOCZNO – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Rzeczycy do Opoczna, na skarpie, na skrzyżowaniu ulic Inowłodzka i J. Piłsudskiego. Fundator – rolnicy miasta Opoczno 1949 rok.

 

OSTRÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Opoczna do Żarnowa, na skrzyżowaniu, przed wsią. Fundator – Ignacy Ogórek 1939 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Opoczna do Żarnowa, na skrzyżowaniu, w ogrodzeniu, z datą 1912 rok. (Nr. 80)

Kapliczka nr3 – po prawej stronie drogi bocznej, na skrzyżowaniu z polną drogą, w ogrodzeniu, z datą 1970 rok. (Nr. 59)

Kapliczka nr4 – po prawej stronie drogi bocznej, z datą 1902 rok. Na tym miejscu w latach 30 XIX wieku urządzono cmentarz dla mieszkańców wsi zmarłych na cholerę. (Nr. 37)

Kapliczka nr5 – po lewej stronie drogi bocznej, na początku wsi, na skrzyżowaniu z dwoma polnymi drogami. Fundator – Jan i Maryjanna Wiktorowicz 1919 rok. (Nr. 1)

 

OSUCHÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Nowego Miasta do Przybyszewa, przy lesie. Fundator – mieszkańcy wsi Osuchowa 1919 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Nowego Miasta do Przybyszewa, na skrzyżowaniu. Fundator – mieszkańcu Osuchowa 1957 rok.

OTALĄŻ – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Przybyszewa.

 

 

 

 

MUZEALNE ZBIORY
LUDOWE
NAGRANIA
STARE
ZDJĘCIA
CIEKAWE MIEJSCA
W OKOLICY
MUZEUM