Inowłódz – kopalnia

„PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI „

 

 

 

SCHRON NR. 1 REGELBAU 701 ( BĘDĄCY GARAŻEM DLA ARMAT).

 

 

Schron  typu Regelbau 701 będący garażem dla działa przeciwpancernego lub innego. W ścianach bocznych w pewnej odległości od podłogi znajdowały się zagłębienia, gdzie były montowane drewniane belki które dawały przestrzeń do przechowywania amunicji.

 

SCHRON NR.2 REGELBAU 58C – RINGSTAND (TOBRUK).

 

 

Ringstand 58c – schron strzelecki do ognia okrężnego, zwany potocznie „Tobrukiem”. Na specjalnej szynie posadowiony był karabin maszynowy – typu MG34 lub MG42. Miał możliwość prowadzenia ognia okrężnego – czyli w każdym kierunku.

Najlepiej zachowany, jaki spotkałem do tej pory, schron bojowy typu Ringstand 58c (Tobruk). Znajduje się na terenie kopalni kruszywa w Inowłodzu tuż przy trasie do Spały. Bardzo dobrze zachowana prowadnica pod karabin maszynowy.

 

SCHRON NR.3 REGELBAU 58C – RINGSTAND (TOBRUK).

 

 

Ringstand 58c – schron strzelecki do ognia okrężnego, zwany potocznie „Tobrukiem”. Na specjalnej szynie posadowiony był karabin maszynowy – typu MG34 lub MG42. Miał możliwość prowadzenia ognia okrężnego – czyli w każdym kierunku.

 

MUZEALNE ZBIORY
LUDOWE
NAGRANIA
STARE
ZDJĘCIA
CIEKAWE MIEJSCA
W OKOLICY
MUZEUM