Kapliczki – 1

„PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI „

 

 

 

Zdjęcie zrobione 2018-12-24 Ossowice. Zdzisław Socha na wycieczce do Ossowic.

 

 

 

ANNOSŁAW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Regnowa do Sadkowic, na skrzyżowaniu do Annosławia. Fundator – mieszkańcy wsi Rylsk Duży.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Regnowa do Annosławia, na skrzyżowaniu, przed wiaduktem kolejowym.

 

ANNÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi z Sadykierza do Czerniewic, na skrzyżowaniu z drogą polną. Fundator – mieszkańcy wsi Annów 2000 rok.

 

BARTOSZÓWKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Sierzchów do Bartoszówki, skrzyżowanie przy dawnej spółdzielni produkcyjnej.

Krzyż nr2 – po lewej stronie drogi, główne skrzyżowanie dróg Sierzchowy, Rzeczyca i Gustawów, z datą 2013 rok.

 

BEŹNIK – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi z Rusinowa do Wiru, na skrzyżowaniu z polną drogą. Fundator – Walenty i Ewa ……. 1942 rok.

 

BIELOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Zameczka do Dzielnej, na skrzyżowaniu. Fundator – mieszkańcy wsi Bielowice 1948 rok.

Kapliczka nr2 –  po prawej stronie drogi z Zameczka do Dzielnej, na skrzyżowaniu, z datą 1928 rok.

 

BOBROWIEC – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Bartoszówki do Kawęczyna, na początku wsi, z datą 2000 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi polnej, za budynkiem szkoły podstawowej.

 

BOGUSZYCE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Boguszyc do Żelechlinka, przed skrzyżowaniem.

 

BORYSŁAW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Michowic do Skierniewic, na skrzyżowaniu z polną drogą, z datą 1912 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Michowic do Janisławic, na skrzyżowaniu dróg Borysław, Reczuł i Janisławice.

 

BRUDZEWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi z Inowłodza do Odrzywołu, przed wsią. 

                                                                                    

BRZEG – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Grotowic, na skrzyżowaniu z polną drogą. Fundator – mieszkańcy wsi Brzeg.

 

BRZEZINY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Łęga do Grotowic, pod lasem, w środku wsi, z datą 1984 rok.

 

BRZOZÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Sadykierza do Brzozowa, na początku wsi.

Krzyż nr2 – na głównym skrzyżowaniu.

Krzyż nr3 – na cmentarzu ewangelickim.

 

BRZOZÓWKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Sierzchów do Cielądza przed wsią, skrzyżowanie z drogą do Parolic.

Krzyż nr2 – po prawej stronie drogi z Sierzchów do Cielądza, na głównym skrzyżowaniu przy dawnym sklepie.

 

BUJAŁY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi, na skrzyżowaniu, przed pałacem, z datą 1965 rok.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Nowego Miasta do Sadkowic, na skrzyżowaniu z drogą do Bujał, z datą 1933 rok i 1990 rok i 2006 rok.

Krzyż nr2 – po prawej stronie drogi, na zakręcie, droga do pałacu, z datą 1933 rok.

 

BUKOWIEC – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi z Czerniewic do Żelechlinka, na skrzyżowaniu, przy lesie, z datą 1960 rok.

Kapliczka nr2 –  po prawej stronie drogi z Czerniewic do Żelechlinka, na skrzyżowaniu, z dwoma datami 1930 rok budowy i 2013 rok odnowy.                           

                                                                                

CELIGÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Głuchowa do Michowic, w ogrodzeniu.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Głuchowa do Michowic, przy sklepie, z datą 23.10.1941 rok.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi z Głuchowa do Michowic, w ogrodzeniu, z datą 1950 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Głuchowa do Michowic, na początku wsi, z datą 13.03.2007 rok.

 

CHOCIW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Sierzchów do Krzemienicy, przy skrzyżowaniu za cegielnią, z datą 05.05.1957 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi z Sierzchów do Krzemienicy, na skrzyżowaniu przy budynku OSP, z datą 1955 rok.

Kapliczka nr3 – przy gorzelni. Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena. Fundator – rodzina Jaśkowskich, II połowa XIX wieku. W 2003 roku figurkę odrestaurowano.  

Kapliczka nr4 – po lewej stronie drogi na koloni (tzw. Łuby).

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi opoczyńskiej skrzyżowanie główne z drogą Sierzchów i Krzemienicy, z datą 1985 rok.

Krzyż nr2 – po lewej stronie drogi opoczyńskiej w stronę Rawy, w ogrodzeniu, na skrzyżowaniu.

Krzyż nr3 – po prawej stronie drogi za stawami i za gorzelnią z datą 2009 rok.

 

CHOCIWEK – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi, przy skrzyżowaniu, na górce. Fundator – rodzina Roszkowskich lata dwudzieste ub. wieku. Budowniczy – Szymon Pietrzak.

 

CHOCISZEW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi z Czerniewic do Żelechlinka, na skrzyżowaniu z drogą do wsi, z dwoma datami 1949 rok budowy i 2009 rok odnowienia.

 

CHRUSTY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Podkonic do Boguszyc, na skrzyżowaniu z drogą do Chrust.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Księżej Woli do Rawy Mazowieckiej, na skarpie przydrożnej.

 

CZERNIEWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi z Lipia do Czerniewic, na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Szkolnej, przy nowym kościele. Fundator – mieszkaniec wsi Zagóry 2004 rok.

Kapliczka nr2 –  po lewej stronie drogi z Lipia do Czerniewic, na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej z Południową, przy starym kościele. Fundator – Jabłoński 1909 rok.

 

CZERWONKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi, na końcu wsi.

Krzyż nr1 –  po lewej stronie drogi, na końcu wsi, za kapliczką.

Krzyż nr2 –  po lewej stronie drogi, na skrzyżowaniu z polną drogą, na końcu wsi.

 

DRZEWICA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi z Odrzywołu do Drzewicy, na początku miejscowości.

Kapliczka nr2 –  po prawej stronie drogi z Odrzywołu do Drzewicy, przed kościołem.

Kapliczka nr3 –  po lewej stronie drogi do Gielniowa, na skrzyżowaniu z drogą do Rusinowa, z datą 1957 rok.

 

DZIELNICA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Brzozowa do Czerniewic, na skrzyżowaniu do wsi. Fundator – mieszkańcy wsi Dzielnica 1936 rok.

 

DZIURDZIOŁY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Boguszyc do Żelechlinka, na skrzyżowaniu, na początku wsi.

 

129 EMILIANÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi do Lubochni.

Kapliczka nr1 –  po prawej stronie drogi do Lubochni, przy zajeździe.

 

FELIKSÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Radwanki do Feliksowa.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Radwanki do Feliksowa, w lesie naprzeciwko skrzyżowania z polną drogą.

Krzyż nr2 – skrzyżowanie główne na wprost, w środku wsi, z datą 1981 rok. 

 

GIEŁZÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Opoczna, w lesie za Inowłodzem.

W tym mniej więcej miejscu istniała niegdyś wioska rządowa Giełzów, a w pobliżu tej wioski za czasów Stefana Batorego na jednym z drzew przydrożnych, zawieszony był obraz Matki Boskiej Bolesnej. Szczególniejsze nabożeństwo do tego obrazu, miał pewien pobożny mieszczanin inowłodzki nazwiskiem Kulesza, który przychodził codziennie na modlitwę. Pewnego dnia gdy wracał z modlitwy schwytali go, jako podejrzanego włóczęgę, żołnierze stojący w Giełzowie. Gdy na prośby i tłumaczenia uwolnić go nie chcieli, Kulesza zagroził żołnierzom karą Bożą. Szydzili sobie z tego żołnierze i tym bardziej uwolnić go nie chcieli. Tymczasem gdy wyjeżdżali z nim z Giełzowa, z konia spadł oficer i nogę sobie złamał. Za radą Kuleszy zaniesiono chorego przed obraz, gdzie cudownie został uzdrowiony. Oficer hojnie wynagrodziwszy pobożnego mieszczanina, kazał go natychmiast uwolnić. Od tej pory zaczęły się dziać liczne cuda i niezwykłe zdarzenia. Pobudzeni nimi mieszkańcy Inowłodza wystawili w lesie przy drodze niewielką kapliczkę i umieścili w niej obraz. Obok kapliczki wybudowano też dom, w którym przez dłuższy czas mieszkali pustelnicy Tercjarze ze zgromadzenia OO. Franciszkanów. Ostatnim z nich był Franciszek Królikowski zmarły w roku 1796 i pochowany w lesie obok tej kapliczki na tym wzgórzu. Kapliczka wybudowana przez mieszkańców Inowłodza, kilkakrotnie uległa zniszczeniu przez pożar, obraz za każdym razem wprost w cudowny sposób był zachowany od spalenia. Dopiero w roku 1790 za pozwoleniem konsystorza Łowieckiego Księża Misjonarza z Warszawy po przeprowadzeniu misji w Inowłodzu, przenieśli cudowny obraz z wielką uroczystością do kościoła św. Idziego, a po 3 latach tj. 1793 r. gdy Prusacy kościół św. Idziego zamienili na magazyn, obraz w nocy został przeniesiony i umieszczony w kościele parafialnym p. w. Św. Michała Archanioła w wielkim ołtarzu, gdzie pozostaje do dnia dzisiejszego. Od tej pory do tego kościoła w Inowłodzu przed ten sam obraz Matki Bolesnej z czasów króla Stefana Batorego spieszą ludzie miejscowi i z całej Polski, by szukać pomocy i opieki, a zawsze odchodzą z radością, gdyż matka Bolesna z tego obrazu udziela wszystkim proszącym mnóstwo łask, a gdy zachodzi potrzeba czyni cuda tak jak niegdyś bywało.

Niniejszy tekst został przepisany z istniejącej tablicy informacyjnej.

Niestety obraz Matki Bolesnej w roku 2000 został skradziony z kościoła p. w. Św. Archanioła w Inowłodzu przez nieznanych sprawców. Do tej pory nie został odnaleziony.

 

GLINA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi z Rzeczycy do Królowej Woli, w lesie za Gliną.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi w stronę wsi na drzewie przy alei zabytkowej do Osady Łowieckiej.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi, pośrodku wsi z datą 1903 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Rzeczycy do Królowej Woli, na skrzyżowaniu na początku wsi, jak się kończy Rzeczyca.

Krzyż nr2 – po prawej stronie drogi z Rzeczycy do Królowej Woli, na skrzyżowaniu, blisko przystanku autobusowego, z datą 1981 rok.

Krzyż nr3 – po prawej stronie drogi z Rzeczycy do Królowej Woli,  na skrzyżowaniu na końcu Gliny, z datą 2005 rok.

 

ADAMÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Przybyszewa do Białobrzeg, na skrzyżowaniu z polną drogą. (Nr. 28a)

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Przybyszewa do Białobrzeg, na skrzyżowaniu z polną drogą.

 

BOROWE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Nowego Miasta do Przybyszewa, z datą 1908 rok.

 

BOROWIEC – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Nowego Miasta do Ulowa, na skrzyżowaniu z polną drogą, w lesie, na zakręcie.

 

BRZOSTOWIEC – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi z Nowego Miasta do Przybyszewa, z datą 2009 rok. (Nr.89)

 

BRZÓZA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Dęby Opoczyńskiej do Radzic Małych, na skrzyżowaniu z polną drogą. Fundator – włościanie wsi Brzóza 1937 rok, wykonał Szczegielniak w Żarnowie.

 

BUCZEK – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Dęby Opoczyńskiej do Radzic Małych, w ogrodzeniu. Fundator – Marianna i Wojciech Żak 1934 rok, wykonał Szczegielniak w Żarnowie.

 

 

DĘBA  – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Klwowa do Przytyka, na skrzyżowaniu. Fundator – mieszkańcy wsi Dęba 16.08.1906 rok. (Nr. 19)

 

DĘBA OPOCZYŃSKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Dęby Opoczyńskiej do Radzic Małych, na skrzyżowaniu, przy nadleśnictwie. Fundator – mieszkańcy wsi Dęba Opoczyńska 1936 rok.

 

DĘBNOWOLA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Nowego Miasta do Przybyszewa, na skrzyżowaniu z polną drogą. (Nr.50)

 

DĘBORZECZKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Inowłodza do Opoczna, na skrzyżowaniu. Fundator – włościanie wsi Dęborzeczka 1908 rok.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Inowłodza do Opoczna, na skrzyżowaniu do Kraśnicy. Fundator – włościanie wsi Dęborzeczka 1953 rok.

GAŁKI – KAPLICZKI I KRZYŻE.

 

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Rusinowa do Gałek, na wzniesieniu, na polu, z datą 1902 rok. Jest to miejsce po rozebranym w 1807 roku kościele parafialnym Nieznamierowice i po cmentarzu.

 

 

 

MUZEALNE ZBIORY
LUDOWE
NAGRANIA
STARE
ZDJĘCIA
CIEKAWE MIEJSCA
W OKOLICY
MUZEUM