Kapliczki – 1

„PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI „

 

 

 

Zdjęcie zrobione 2018-12-24 Ossowice. Zdzisław Socha na wycieczce do Ossowic.

 

ANNOSŁAW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Regnowa do Sadkowic, na skrzyżowaniu do Annosławia.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi, na skrzyżowaniu, przed wiaduktem kolejowym.

 

BARTOSZÓWKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi skrzyżowanie przy dawnej spółdzielni produkcyjnej.

Krzyż nr2 – po lewej stronie drogi, główne skrzyżowanie z datą 2013 rok.

 

BIELOWICE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z datą 1948 rok.

 

BOBROWIEC – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi na początku wsi.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi polnej, za budynkiem szkoły podstawowej.

 

BOGUSZYCE – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi do Żelechlinka.

 

BORYSŁAW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

kapliczka nr1 – z datą 1922 rok.

Kapliczka nr2 –         

 

BRZEG – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi z Grotowic, na skrzyżowaniu z polną drogą.

 

BRZEZINY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi do Grotowic, pod lasem, w środku wsi z datą 1984 rok.

 

BRZOZÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

krzyż nr1 – po lewej stronie drogi na początku wsi od Sadykierza.

Krzyż nr2 – na głównym skrzyżowaniu.

Krzyż nr3 – na cmentarzu ewangelickim.

 

BRZOZÓWKA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi do Cielądza przed wsią, skrzyżowanie z drogą do Parolic.

Krzyż nr2 – po prawej stronie drogi do Cielądza, na głównym skrzyżowaniu przy dawnym sklepie.

 

BUJAŁY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi, na skrzyżowaniu, przed pałacem z datą 1965 rok.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi, na skrzyżowaniu drogi do Sadkowic z drogą do Bujał z datą 1933 rok i 1990 rok i 2006 rok.

Krzyż nr2 – po prawej stronie drogi, na zakręcie, droga do pałacu z datą 1933 rok.

 

CELIGÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Głuchowa, w ogrodzeniu.

Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi z Głuchowa, przy sklepie, z datą 23.10.1941 rok.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi z Głuchowa, w ogrodzeniu, z datą 1950 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Głuchowa, na początku wsi z datą 13.03.2007 rok.

 

CHOCIW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Krzemienicy, przy skrzyżowaniu za cegielnią, z datą 05.05.1957 rok.

Kapliczka nr2 – po lewej stronie drogi do Krzemienicy, na skrzyżowaniu przy budynku OSP, z datą 1955 rok.

Kapliczka nr3 – przy gorzelni.

Kapliczka nr4 – po lewej stronie drogi na koloni.

Krzyż nr1 – po lewej stronie drogi opoczyńskiej skrzyżowanie główne do Sierzchów z datą 1985 rok.

Krzyż nr2 – po lewej stronie drogi opoczyńskiej skrzyżowanie w stronę Rawy.

Krzyż nr3 – po prawej stronie za stawami i za gorzelnią z datą 2009 rok.

 

CHOCIWEK – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi, przy skrzyżowaniu, na górce.

 

CHRUSTY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Kapliczka nr1 – przy skrzyżowaniu do Boguszyc.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi do Rawy, na skarpie.

 

DZIELNICA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Czerniewic, na skrzyżowaniu do wsi.

 

DZIURDZIOŁY – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Kapliczka nr1 – po lewej stronie drogi do Żelechlinka, na skrzyżowaniu, na początku wsi.

 

FELIKSÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi z Radwanki.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi z Radwanki, w lesie naprzeciwko skrzyżowania z polną drogą.

Krzyż nr2 – skrzyżowanie główne na wprost. 

 

GIEŁZÓW – KAPLICZKI I KRZYŻE.

no images were found

Kapliczka nr1 – po prawej stronie drogi do Opoczna, w lesie za Inowłodzem.

W tym mniej więcej miejscu istniała niegdyś wioska rządowa Giełzów, a w pobliżu tej wioski za czasów Stefana Batorego na jednym z drzew przydrożnych, zawieszony był obraz Matki Boskiej Bolesnej. Szczególniejsze nabożeństwo do tego obrazu, miał pewien pobożny mieszczanin inowłodzki nazwiskiem Kulesza, który przychodził codziennie na modlitwę. Pewnego dnia gdy wracał z modlitwy schwytali go, jako podejrzanego włóczęgę, żołnierze stojący w Giełzowie. Gdy na prośby i tłumaczenia uwolnić go nie chcieli, Kulesza zagroził żołnierzom karą Bożą. Szydzili sobie z tego żołnierze i tym bardziej uwolnić go nie chcieli. Tymczasem gdy wyjeżdżali z nim z Giełzowa, z konia spadł oficer i nogę sobie złamał. Za radą Kuleszy zaniesiono chorego przed obraz, gdzie cudownie został uzdrowiony. Oficer hojnie wynagrodziwszy pobożnego mieszczanina, kazał go natychmiast uwolnić. Od tej pory zaczęły się dziać liczne cuda i niezwykłe zdarzenia. Pobudzeni nimi mieszkańcy Inowłodza wystawili w lesie przy drodze niewielką kapliczkę i umieścili w niej obraz. Obok kapliczki wybudowano też dom, w którym przez dłuższy czas mieszkali pustelnicy Tercjarze ze zgromadzenia OO. Franciszkanów. Ostatnim z nich był Franciszek Królikowski zmarły w roku 1796 i pochowany w lesie obok tej kapliczki na tym wzgórzu. Kapliczka wybudowana przez mieszkańców Inowłodza, kilkakrotnie uległa zniszczeniu przez pożar, obraz za każdym razem wprost w cudowny sposób był zachowany od spalenia. Dopiero w roku 1790 za pozwoleniem konsystorza Łowieckiego Księża Misjonarza z Warszawy po przeprowadzeniu misji w Inowłodzu, przenieśli cudowny obraz z wielką uroczystością do kościoła św. Idziego, a po 3 latach tj. 1793 r. gdy Prusacy kościół św. Idziego zamienili na magazyn, obraz w nocy został przeniesiony i umieszczony w kościele parafialnym p. w. Św. Michała Archanioła w wielkim ołtarzu, gdzie pozostaje do dnia dzisiejszego. Od tej pory do tego kościoła w Inowłodzu przed ten sam obraz Matki Bolesnej z czasów króla Stefana Batorego spieszą ludzie miejscowi i z całej Polski, by szukać pomocy i opieki, a zawsze odchodzą z radością, gdyż matka Bolesna z tego obrazu udziela wszystkim proszącym mnóstwo łask, a gdy zachodzi potrzeba czyni cuda tak jak niegdyś bywało.

Niniejszy tekst został przepisany z istniejącej tablicy informacyjnej.

Niestety obraz Matki Bolesnej w roku 2000 został skradziony z kościoła p. w. Św. Archanioła w Inowłodzu przez nieznanych sprawców. Do tej pory nie został odnaleziony.

 

GLINA – KAPLICZKI I KRZYŻE.

Kapliczka nr1 –  po lewej stronie drogi do Królowej Woli, w lesie za Gliną. Kapliczka nr2 – po prawej stronie drogi w stronę wsi na drzewie przy alei zabytkowej do Osady Łowieckiej.

Kapliczka nr3 – po lewej stronie drogi, pośrodku wsi z datą 1903 rok.

Krzyż nr1 – po prawej stronie drogi na skrzyżowaniu na początku wsi, jak się kończy Rzeczyca.

Krzyż nr2 – po prawej stronie drogi do Królowej Woli, na skrzyżowaniu blisko przystanku autobusowego z datą 1981 rok.

Krzyż nr3 – po prawej stronie drogi do Królowej Woli,  na skrzyżowaniu na końcu Gliny z datą 2005 rok.

 

 

 

MUZEALNE ZBIORY
LUDOWE
NAGRANIA
STARE
ZDJĘCIA
CIEKAWE MIEJSCA
W OKOLICY
WYPRZEDAŻ
KOLEKCJONERSKA